Visa Việt Nam

Visa là thủ tục bắt buộc đối với người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam ngoài trừ những công dân của những nước đã có thỏa thuận miễn thị thực Việt Nam. Việc đăng ký lấy Visa Vietnam có thể thực hiện tại tổng lãnh sứ quán Việt Nam hay đến với đại lý […]

Xem thêm