Visa Nhật Bản

Tính tới thời điểm bây giờ, đất nước Nhật Bản chưa miễn visa ngắn hạn cho công dân quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, đã miễn thị thực cho những công dân láng giềng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Ngoài những người mang hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao, thì những công dân Việt Nam […]

Xem thêm